Låt en app hålla koll på dina assets och avtal

Samla dina leverantörer, supportvägar, avtal och hårdvara på en enda plats med Telekomkollen.

Kom igång
Mobile Device Management - Telekomkollen
Säkra upp dina enheter

Administrera säkert mobila enheter

Tumma inte på säkerheten för dina enheter och skydda din företagsdata genom att konfigurera enheter enligt företagets policy.

Du kan exempelvis:

-Tvinga lösenord
-Låsa & rensa enheter
-Återställa lösenord
-Koppla förbi aktiveringslås
-Aktivera enhet som förlorad
-Spåra enhetens plats